Sisse logimata

Põhikaart

Eesti põhikaart on suuremõõtkavaline topograafiline kaart (digitaalkaardi detailsus vastab mõõtkavale 1:10 000), mille tootmist korraldab Maa-amet. Kaart sisaldab teavet kommunikatsioonide (teed, elektriliinid), asustuse, hüdrograafia, pinnamoe, toponüümide ja maakasutuse kohta. Rohkem infot põhikaardi sisu ja tootmise kohta leiad Maa-ameti veebilehelt. Põhikaardi faile on digiarhiivis MicroStationi ja MapInfo vektorformaadis ning must-valge ja värvilise rastrina.

TÜ Geograafia osakonnas on olemas ka Eesti põhikaardi trükikaardid mõõtkavas 1:20 000.

Päringud

Faili FID number    
Kaardilehe number või märksõna    
Märksõna kataloogi nimes või faili kirjelduses
Vali aasta    
Piira valikut programmi eelistusega    
Piira valikut laiendi eelistusega    
Piira valikut asukohaga (otsitav fail peab tervenisti paiknema märgitud nurkade vahel)
L-Est W [km]
L-Est N [km]

L-Est E [km]
L-Est S [km]

Maaameti kaart (Silverlight rakendus, mida Google Chrome enam ei toeta)

" Get Microsoft Silverlight
Kogu Eestit katvad failid