Sisse logimata

Ortofotod

Ortofoto on töödeldud aerofoto, millelt on kõrvaldatud pildistamisnurgast ja maapinna reljeefist tulenevad moonutused. Maa-ametis olemas olevad ortofotod katavad kogu riigi territooriumi (va Vene piiri äärsed alad Kagu-Eestis). Ortofotod on erineva pikslisuurusega, mis jäävad vahemikku 25-50 cm. Ortofotode jaotus kaardilehtedeks vastab 1:10 000 Eesti põhikaardi lehtede jaotusele. Ortofotode tootmise ja tellimise kohta leiad täpsemat infot Maa-ameti veebilehelt. Digiarhiivis on olemas erinevatest aastatest ortofotosid, piirkonniti on aegrida järjepidev.

Päringud

Faili FID number    
Kaardilehe number või märksõna    
Märksõna kataloogi nimes või faili kirjelduses
Vali aasta    
Piira valikut programmi eelistusega    
Piira valikut laiendi eelistusega    
Piira valikut asukohaga (otsitav fail peab tervenisti paiknema märgitud nurkade vahel)
L-Est W [km]
L-Est N [km]

L-Est E [km]
L-Est S [km]

Maaameti kaart (Silverlight rakendus, mida Google Chrome enam ei toeta)

" Get Microsoft Silverlight