Sisse logimata

Mullakaart

Mullakaart on koostatud 1:10 000 mõõtkavas ning sisaldab lisaks mullaeraldiste piiridele mullaeraldisi iseloomustavaid tärkandmeid. Mullakaardi lehetede jaotus vastab 1:10 000 Eesti põhikaardi lehtede jaotusele. Väiksemas mõõtkavas mullakaardid katavad valdavalt kogu Eesti. Rohkem infot mullakaardi kohta leiad Maa-ameti veebilehelt.

Digiarhiivis on mullakaart erinevates vormingutes: MicroStation Geographics projektina, ArcGIS ja MapInfo vormingus.

Mullaliikide tähistused

Päringud

Faili FID number    
Kaardilehe number või märksõna    
Märksõna kataloogi nimes või faili kirjelduses
Vali aasta    
Piira valikut programmi eelistusega    
Piira valikut laiendi eelistusega    
Piira valikut asukohaga (otsitav fail peab tervenisti paiknema märgitud nurkade vahel)
L-Est W [km]
L-Est N [km]

L-Est E [km]
L-Est S [km]

Maaameti kaart (Silverlight rakendus, mida Google Chrome enam ei toeta)

" Get Microsoft Silverlight
Kogu Eestit katvad failid
Väljaspool Eestit olevad failid