Sisse logimata

Baaskaart

Baaskaart sisaldab Eesti territooriumi baasinfot -- teed, veed, pinnad, kohanimed, hoonestusalad ning maapinna reljeefi kõrgusjoontena. Kaart on koostatud mõõtkavas 1 : 50 000. Baaskaart on TM Baltic'93 projektsioonis, mis on ühtne koordinaatsüsteem kogu Baltikumis. Baaskaardi kaardileht katab 25 x 25 km suuruse ala. Baaskaardi vektorkujul faile on järgmistes tarkvaravormingutes: ArcGIS, MapInfo, MGE ja MircoStation.

TÜ geograafia osakonnas on olemas ka baaskaardi trükikaardid mõõtkavas 1 : 50 000.

Päringud

Faili FID number    
Kaardilehe number või märksõna    
Märksõna kataloogi nimes või faili kirjelduses
Vali aasta    
Piira valikut programmi eelistusega    
Piira valikut laiendi eelistusega    
Piira valikut asukohaga (otsitav fail peab tervenisti paiknema märgitud nurkade vahel)
L-Est W [km]
L-Est N [km]

L-Est E [km]
L-Est S [km]

Maaameti kaart (Silverlight rakendus, mida Google Chrome enam ei toeta)

" Get Microsoft Silverlight
Kogu Eestit katvad failid