Sisse logimata

Teemakaardid

Teemakaartide valdkonda on arvatud kõik need kaardid, mis ei mahu teistesse digiarhiivi valdkondadesse. Siia kuuluvad näiteks Eesti geograafia CD illustratsioonid, orienteerumiskaardid, turismikaardid, joonised teaduspublikatsioonidest, Eesti paigastikud ja maastikurajoonid ning mitmesugused tuletised teistest kaartidest. Kaartide ulatus, salvestusvorming, päritolu ja kasutamisõigused on väga erinevad.

Päringud

Faili FID number    
Kaardilehe number või märksõna    
Märksõna kataloogi nimes või faili kirjelduses
Vali aasta    
Piira valikut programmi eelistusega    
Piira valikut laiendi eelistusega    
Piira valikut asukohaga (otsitav fail peab tervenisti paiknema märgitud nurkade vahel)
L-Est W [km]
L-Est N [km]

L-Est E [km]
L-Est S [km]

Maaameti kaart (Silverlight rakendus, mida Google Chrome enam ei toeta)

" Get Microsoft Silverlight
Kogu Eestit katvad failid
Väljaspool Eestit olevad failid