Sisse logimata

Satelliitpildid

Satelliitpilt on Maa tehiskaaslastelt tehtud maapinna foto või elektromagnetlainete spektri optilises, infrapunases või raadiolainealas skaneeritult edastatud kujutis. Senini on digiarhiivi hangitud kujutisi peamiselt satelliitidelt Landsat 5 ja Landsat 7. Landsati kujutised sobivad maakatte keskmisemõõtkavaliseks kaardistamiseks ja muutuste jälgimiseks tagasihoidliku üksuste arvu korral. Digiarhiivis on satelliitkujutisi alates 1982 aastast.

Päringud

Faili FID number    
Kaardilehe number või märksõna    
Märksõna kataloogi nimes või faili kirjelduses
Vali aasta    
Piira valikut programmi eelistusega    
Piira valikut laiendi eelistusega    
Piira valikut asukohaga (otsitav fail peab tervenisti paiknema märgitud nurkade vahel)
L-Est W [km]
L-Est N [km]

L-Est E [km]
L-Est S [km]

Maaameti kaart (Silverlight rakendus, mida Google Chrome enam ei toeta)

" Get Microsoft Silverlight
Kogu Eestit katvad failid
Väljaspool Eestit olevad failid