Sisse logimata

Kõrgusmudelid

Valdkond sisaldab erinevate meetoditega koostatud maapinna kõrgusmudeleid, mis on erinevates andmevormingutes, erineva detailsusega ja erinevates piirides. Valdkond ootab täiendamist.

Päringud

Faili FID number    
Kaardilehe number või märksõna    
Märksõna kataloogi nimes või faili kirjelduses
Vali aasta    
Piira valikut programmi eelistusega    
Piira valikut laiendi eelistusega    
Piira valikut asukohaga (otsitav fail peab tervenisti paiknema märgitud nurkade vahel)
L-Est W [km]
L-Est N [km]

L-Est E [km]
L-Est S [km]

Maaameti kaart (Silverlight rakendus, mida Google Chrome enam ei toeta)

" Get Microsoft Silverlight
Kogu Eestit katvad failid
Väljaspool Eestit olevad failid