Sisse logimata

Katastri aluskaart

Katastri aluskaart e. kõlvikute kaart 1:10 000 oli maakatastri aluskaardiks enne põhikaardi valmimist. Kaartidel olev info pärineb enamasti majandite maakasutusplaanidelt, on käsitsi joonistatud ning hiljem skaneeritud. Digiarhiivis on katastri aluskaart rasterkujul (tif koos MapInfo tab failiga) Eesti põhikaardi 10 × 10 km kaardilehte jaotusega. Katastri aluskaart sobib must-valgeks taustakaardiks, kui kaardi aktuaalsus ei ole oluline; samuti maakasutuse muutuste tuvastamiseks.

Päringud

Faili FID number    
Kaardilehe number või märksõna    
Märksõna kataloogi nimes või faili kirjelduses
Vali aasta    
Piira valikut programmi eelistusega    
Piira valikut laiendi eelistusega    
Piira valikut asukohaga (otsitav fail peab tervenisti paiknema märgitud nurkade vahel)
L-Est W [km]
L-Est N [km]


L-Est E [km]
L-Est S [km]

Maaameti kaart (Silverlight rakendus, mida Google Chrome enam ei toeta)

" Get Microsoft Silverlight