Sisse logimata

Geoloogilised kaardid

Eesti geoloogilise baaskaardi topograafiliseks aluseks on Eesti baaskaart mõõtkavas 1:50 000. Kaardiandmete projektsioon on L-EST97 tasapinnaline ristkoordinaatide süsteem ning kõrgussüsteemiks Balti 1977 aasta kõrgussüsteem (BK-77). Tänase seisuga sisaldab digiarhiivi geoloogiliste kaartide valdkond üksnes poolelioleva Eesti 1:50 000 geoloogilise kaardi teemakihte (kokku 12 valdkonnast) ja juhendit. Valdkond ootab täiendamist.

Päringud

Faili FID number    
Kaardilehe number või märksõna    
Märksõna kataloogi nimes või faili kirjelduses
Vali aasta    
Piira valikut programmi eelistusega    
Piira valikut laiendi eelistusega    
Piira valikut asukohaga (otsitav fail peab tervenisti paiknema märgitud nurkade vahel)
L-Est W [km]
L-Est N [km]

L-Est E [km]
L-Est S [km]

Maaameti kaart (Silverlight rakendus, mida Google Chrome enam ei toeta)

" Get Microsoft Silverlight
Kogu Eestit katvad failid