Sisse logimata

Corine maakate

CORINE (Coordination of Information on the Environment) on Euroopa Liidu maakattekaardistuse projekt. Corine maakattekaardi eelis on Euroopa tasemel ühtlustatud metoodika. Corine maakattekaardid võimaldavad võrrelda erinevate Euroopa maade maakatet ja jälgida selle muutumist. Kaardistuse aluseks on kaugseirekujutised satelliitidelt, eelkõige SPOT ja Landsat, ning aerofotod ja muud aluskaardid.

Digiarhiiv sisaldab kolme kaardistusseeria andmeid aastatest 1990, 2000 ja 2006. Corine faile on olemas nii MapInfo, ArcGIS kui ka MicroStation vormingus.

Päringud

Faili FID number    
Kaardilehe number või märksõna    
Märksõna kataloogi nimes või faili kirjelduses
Vali aasta    
Piira valikut programmi eelistusega
Piira valikut laiendi eelistusega    
Piira valikut asukohaga (otsitav fail peab tervenisti paiknema märgitud nurkade vahel)
L-Est W [km]
L-Est N [km]

L-Est E [km]
L-Est S [km]

Maaameti kaart (Silverlight rakendus, mida Google Chrome enam ei toeta)

" Get Microsoft Silverlight
Kogu Eestit katvad failid
Väljaspool Eestit olevad failid