Sisse logimata

Constud andmekihid

CSkihtidena on digiarhiivi kantud tarkvara Constud jaoks ette valmistatud andmekihid 10 × 10 km põhikaardi lehtedena Idrisi32 rastervormingus. Teemakataloogid sisaldavad kaardilehtede kaupa väljavõtteid, tuletisi ja teisendusi teistest andmekihtidest. Tuletiste hulgas on näiteks maastiku mitmekesisust ja pinnamoodi kirjeldavaid näitajaid, üksikuid kiirgusvahemikke kaugseireandmetest, kaugseirekujutisel oleva pildimustri lokaalselt arvutatud indekseid ja kiirgusvahemike intensiivsusest ja omavahelisest suhtest arvutatud indekseid.

Lisaks tarkvarale Constud sobivad need failid kasutamiseks tarkvarades LSTATS ja Idrisi. Andmekihtide peamine kasutusvaldkond on ümbruskonna kirjeldavate kaardi- ja kaugseiretunnuste arvutamine, tunnuste seostamine teiste kohatunnustega ning nende lokaalselt arvutatud tunnuste kasutamine prognoosiks ja hinnanguliste kaartide koostamiseks.

Päringud

Faili FID number    
Kaardilehe number või märksõna    
Märksõna kataloogi nimes või faili kirjelduses
Vali aasta    
Piira valikut programmi eelistusega    
Piira valikut laiendi eelistusega    
Piira valikut asukohaga (otsitav fail peab tervenisti paiknema märgitud nurkade vahel)
L-Est W [km]
L-Est N [km]

L-Est E [km]
L-Est S [km]

Maaameti kaart (Silverlight rakendus, mida Google Chrome enam ei toeta)

" Get Microsoft Silverlight