Sisse logimata

    Tere tulemast kasutama Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi (ÖMI) digitaalsete kaardi- ja kaugseireandmete andmebaasi. ÖMI digiarhiivi eesmärk on tutvustada ja levitada instituudis olemasolevaid ruumiandmeid ja tihendada koostööd nende andmete kasutamisel. Andmete lühikirjeldused on esitatud valdkonniti.

Ülevaade ja Windows kasutajaliidese install
Digiarhiiv koosneb:
    1) failidest FTP serveris,
    2) metaandmete andmebaasist,
    3) kasutajaliidestest.

FTP serverisse kantud ja metaandmete tabelisse registreeritud on 160604 faili ja digiarhiiv täieneb jätkuvalt. Failide arv valdkondade kaupa ja digiarhiivi kasutuse tihedus on joonistel selle veebilehe lõpus.
Metaandmete andmebaas kajastab andmeid failide asukoha, sisu ning kasutusõiguste kohta, samuti litsentsitingimusi ja kasutajakontosid.
Kasutajaliideseid on kaks: siin avatud veebilahendus ja MS Windows lahendus (DigiArhiivi Toimetaja — DAT), mis tuleb kasutamiseks installeerida. Digiarhiivi toimetaja tutvustus on 9.04.2010. Eesti ökoloogiakonverentsil esitatud postril.
Veebilahendus on kavandatud andmestike tutvustamiseks, andmete sirvimiseks ja ka failide allalaadimiseks vastavalt kasutusõigustele. DAT nõuab installeerimist Windows op-süsteemis, on ressursinõudlikum, kuid pakub võimalust koostada keerukamaid päringuid, vaadata ja salvestada päringu tulemusi kartogrammina, faile üles laadida, lisada ja täpsustada failide kasutamise tingimusi ning failide ja teemade kirjeldusi.
Veebilahenduses saab faile alla laadida kõikjalt (pop-up aknad peavad kasutaja veebilehitsejas olema lubatud). DAT andmebaasiühenduse päringud toimivad väljaspool ülikooli sisevõrku vaid läbi ssh tunneli (valikulahter DAT tervitusvormil). Failide alla ja üles laadimiseks DAT abil väljaspool ülikooli arvutivõrku on vajalik VPN ühendus. VPN ühenduse korral on ssh tunnel liigne.

Kasutajad
Failide allalaadimise, andmete muutmise ja lisamise õigused sõltuvad failiga seotud litsentsilepingust ja kasutaja rollist. Digiarhiivi kasutajatena on kirjas kõik ÖMI töötajad siseveebis. Digiarhiivi kasutajad jagunevad kasutajarollidesse:
    1) sirvijad ja külalised,
    2) lihtkasutajad (kasutajaks registreeritud tudengid ja mõned töötajad ülikooli teistest allüksustest)
    3) ÖMI töötajad ehk tavakasutajad,
    4) usaldusisikud,
    5) administraatorid.

1. Sirvijaid ei registreerita ja nad saavad kasutada vaid veebilahendust. Külalised saavad MS Windows kasutajaliidese kaudu sisse logida ilma paroolita kasutajanimega külaline. Veebilahenduses võrdub sisselogimata kasutus külalise rolliga. Külalise õigused piirduvad sirvimisega. Veebilahendus on muidugi avatud ka kõigile teistele kasutajatele.
2. Lihtkasutaja rollis on kõik tudengid ja töötajad ülikooli teistest allüksustest. Lihtkasutaja(te) lisamiseks tuleb süsteemi haldurile soovi avaldada. Lihtkasutajad saavad andmeid sirvida ja vabavara alla laadida. Lihtkasutaja saab kasutajaliideste abil välja uurida, milliseid arhiivis olevaid faile ta vajab, vajalike failide FID numbrid üles kirjutada ja siis palvega ÖMI töötajast õppejõu, juhendaja või koostööpartneri poole pöörduda, et see failid alla laadiks ja võtaks vastutuse litsentsitingimuste täitmise eest.
3. Tavakasutajatena on digiarhiivi andmebaasi kantud kõik ÖMI töötajad siseveebi andmete järgi. Kui mõni töötaja on ekslikult jäänud nimekirja kandmata, siis tuleks ühendust võtta süsteemi halduriga. Tavakasutajad saavad alla laadida faile, mille litsents kehtib kogu ÖMI ulatuses.
4. Usaldusisikud   on põhjalikumalt tutvunud digiarhiivi ülesehitusega ja DAT Win kasutajaliidesega. Usaldusisikud nõustavad liht- ja tavakasutajaid, saavad alla laadida kõiki andmefaile, välja arvatud need, mida tuleb küsida üleslaadijalt; usaldusisikutel on õigus luua uusi teemakatalooge ning faile ja uusi litsentsilepinguid serverisse laadida; samuti õigus muuta enda lisatud failide, lepingute ja teemade kirjeldusi.
UsaldusisikE-mail
Ain Kull Ain.Kull@ut.ee
Anto Aasa Anto.Aasa@ut.ee
Raivo Aunap Raivo.Aunap@ut.ee
5. Administraatoritel on lisaks usaldusisiku õigustele õigus muuta ka nende failide, teemade ja litsentsilepingute kirjeldusi, mida nad ise üles laadinud ei ole.

Kasutajakonto avamine
1. Ava kas Digiarhiivi toimetaja või veebilahenduse sisselogimisaken.
2. Sisesta kasutajanimi kujul EesnimiPerenimi (mitme eesnime ja liitnime korral EesnimiTeineeesnimiPerenimi või Eesnimi-TeineeesnimiPerenimi). Näiteks Õie-ÜlleJäääär.
3. Vajutada nuppu Salasõna tellimine. Ilmub teade Teile on saadetud kiri ajutise salasõnaga. Kasutage seda salasõna vahetamiseks.
4. Leia oma postkastist kiri ajutise salasõnaga. Kiri saadetakse tudengite puhul õppeinfosüsteemis olevale ülikooli aadressile, töötajate puhul aadressile eesnimi.perenimi@ut.ee
5. Vajuta nuppu Salasõna vahetus.
6. Vaheta ajutine salasõna alalise vastu. Alalised salasõnad säilitatakse vaid krüptitud kujul.
7. Soovi korral muuda oma sisselogimisnime (nupp Kasutajanime vahetus).

Ajutist salasõna saab kasutada vaid salasõna vahetuseks alalise vastu. Ajutist salasõna saab tellida uuesti, kuid korduste arv on piiratud. Samuti on tõkestatud korduvad katsed siseneda õiget salasõna sisestamata. DAT salasõna võiks erineda ülikooli arvutivõrgus kasutatavast salasõnast.
Tõrgete korral palu abi usaldusisikult või administraatorilt.

Digiarhiivi haldamine
ÖMI digitaalsete kaardi ja kaugseireandmete arhiivi halduri määrab ÖMI direktor, kuni pole öeldud teisiti, haldab seda geoinformaatika ja kartograafia õppetool. Süsteemi tehnilise administraatori õigustega on geoinformaatika õppetooli v-teadur Kalle Remm ja prof. Tõnu Oja. Digiarhiivi riistvara hooldab ja turvakoopiate tegemise tagab ÖMI infotehnoloogia peaspetsialist. Säilikute allalaadimise õigused määrab failide üleslaadija vastavalt litsentsilepingule ja vastavalt lepingu allkirjastanud isiku otsusele. Kasutajarollide jaotuse ja kasutajarollide õiguste põhimõtete muutmist saab tellida ÖMI direktor, kes on allkirjastanud enamiku litsentsilepinguid ning vastutab nende täitmise eest.
Kõik süsteemi sisselogimised ja failide üles/alla laadimised registreeritakse automaatselt. Andmete muutmisel metaandmete andmebaasis eelmine andmekirjelduse versioon ei kustu, vaid arhiveeritakse.

Parandusettepanekud
Digiarhiivi toimetajas on valdkonna valiku ja failide sirvimise aknal nupuke parandusettepanekute sisestamiseks ja varasemate ettepanekute sirvimiseks. Veebilahenduses saab senini vaid kirja saata menüüs oleva valiku Kontakt abil. Parandusettepanekute andmebaasi saab sirvida ja täiendada Digiarhiivi toimetaja abil.

Teised infosüsteemid
Digiarhiivi kasutajatele võib huvi pakkuda suuremõõtkavalise taimkattekaardistuse näidisalade ja põhikaardi põhialade näidiste andmebaasi toimetaja (NAT). Kirjeldus / Install / Poster.

Senine kasutus
ÖMI digiarhiivis on kokku 160604 säilikut. Alates 1. märtsist 2010 on olnud 23135 allalaadimist.
Sisse on logitud 1942 korda Digiarhiivi toimetaja abil ja 973 korda digiarhiivi veebilahendusest. Ruumiandmete kalkulaator on digiarhiivi andmekihte kasutanud 3249 korda. Constud süsteemi kasutusi pole seni loendatud.
Tagasi algusesse.