Sisse logimata

Ajaloolised kaardid

Digiarhiivi ajalooliste kaartide valdkonna alt leiab mustvalged ühe verstased kaardid mõõtkavas 1:42 000, mis on valminud aastatel 1893-1913 ning 1: 50 000 topograafilised kaardid ajavahemikust 1907-1950. Mõlemad kaardiseeriad on jaotatud kaardilehtedeks vastavalt Eesti põhikaardi 1: 20 000 kaardilehtede jaotusele (10 × 10 km).

Ajaloolised kaardid on väärtuslik allikas maastikumuutuste ja kultuuri arengu jälgimiseks.

Päringud

Faili FID number    
Kaardilehe number või märksõna    
Märksõna kataloogi nimes või faili kirjelduses
Vali aasta    
Piira valikut programmi eelistusega    
Piira valikut laiendi eelistusega    
Piira valikut asukohaga (otsitav fail peab tervenisti paiknema märgitud nurkade vahel)
L-Est W [km]
L-Est N [km]

L-Est E [km]
L-Est S [km]

Maaameti kaart (Silverlight rakendus, mida Google Chrome enam ei toeta)

" Get Microsoft Silverlight